Ticari markaların oluşturulması, geliştirilmesi ve tanınabilirliğinin artırılması için profesyonel çözümler sunuyoruz.


Logo Tasarımı


Logo, kişi veya kurumların tanıtımını sağlayan, kurumsal kimliklerinin en sade şekilde ifade edilmesine imkan veren bir görsel imgedir. Logonun ortaya çıkarılabilmesi için yapılan çalışmalar Logo Tasarım çalışması olarak adlandırılır. Logo Tasarım çalışmaları kişi veya kurumların tanıtımı ve markalaşması için büyük önem taşır. Hayal gücü yüksek, yaratıcı fikirlere sahip, güzel sanatlar ve grafik sanatları konusunda uzman profesyoneller elinde şekillenirse, yıllarca insan hafızalarından silinmeyecek simgeler olarak hatırlanabilirler.


Yazının Devamı

Logo Çalışmalarımız


Kurumsal Kimlik Tasarımı


Kurumsal kimlik,bir kurumun faaliyette bulunduğu sektörde varlığını güvenli ve etkili bir şekilde sürdürmesi ve büyümesi için; sektördeki gücünü ve güvenilirliğini en etkili şekilde dışarıya yansıtma yöntemidir. Kurumsal kimlik tasarımı; kurum için oluşturulacak logo, markalar ve kurumu doğru tanımlayacak içerik bilgileri ile bunları ifade etmek üzere kullanılacak renkler ve seçilecek yazı karakteriyle bir anlam kazanır. Kurumsal kimlik tasarımının etkileyici bir görselliğe sahip olması, kurumun güvenilirliği ve sektördeki profesyonelliği konusunda en etkili mesajların verilmesini sağlar.


Yazının Devamı

Kurumsal Kimlik Tasarım Çalışmalarımız


Ambalaj Tasarımı


Ambalaj tasarımı , ürünün pazarlama tekniklerinin en etkili yöntemlerinden biridir. Ürünün müşteriye giydirilmiş sunum şekli olup; çok iyi tasarlanmış bir ambalaj, satın alma tercihlerinde ürünün teknik özelliklerinin bile zaman zaman önüne geçebilir. Müşteri üzerinde ürüne olan seçicilik ve güven duygusunu arttırarak pazardaki tercih edilme oranının artmasına neden olur. Ambalaj ürünün kalite göstergesi olarak imaj verir ve bu niteliklerinden dolayı pazarda benzer ürünler arasından öncelikle tercih edilme duygusunu oluşturarak pazardaki payının yükselmesine neden olur.


Yazının Devamı

Ambalaj Tasarım Çalışmalarımız


Web Tasarımı


Web, İnternet üzerinde kullanıma sunulan servis hizmetlerinden birisidir ve yazı, grafik resim, ses veya hareketli görüntülerin internet üzerinden bilgisayar kullanıcılarına iletilmesine olanak sağlar. Bu işlemlerin gerçekleşebilmesi için bilgisayar donanımları ile birlikte hem bilgisayar ve hemde oluşturulacak bir ağ üzerinde çalışmaya olanak verecek yazılımların kullanılması gereklidir. Kullanıcılar sadece hazırlama arayüzlerini kullanırlar ve arka planda koşan yazılımları görmezler.


Yazının Devamı

WEB Tasarım Çalışmalarımız


Sosyal Medya Yönetimi


Bilim ve teknolojideki buluşlar, gelişmeler ve yenilikler üreticilerle tüketicileri internet ortamında buluşturmakta ve e- ticaret olarak tanımladığımız bu sanal pazarda ticaret hacminin giderek artmasına ve yaygınlaşmasına olanak sağlamaktadır. E- ticaretin etkin bir şekilde gerçekleşmesi, firma ürün ve markaların tüketiciye en sade en etkili görsel ve sloganla ulaşabilmesi, tüketicilerle interaktif bir iletişim sağlanabilmesi, yüksek tanıtım ve satış yapma olanaklarına kavuşulabilmesi için dijital dünyada ki platformların çok iyi bir şekilde kullanılması gereklidir.


Yazının Devamı

Sosyal Medya Yönetimi İçin Tasarım Çalışmalarımız


Katalog Tasarımı


Katalog; firmaların ya da kurumların markalarını, ürün veya hizmetlerini tanıtım ve bilgilendirme amacıyla belli teknik ve prosedürlere uyarak hazırlamış oldukları kitapçıklardır. Ayni zamanda en etkili reklam araçlarından biridir. Hatta çok iyi hazırlanmış bir katalog, ait olduğu sektöre ilgi duyanlar için her zaman bakılacak yararlanılacak ve kütüphanede muhafaza edilecek bir model, bir doküman özelliğindedir. Bizler bir firma ya da kurumun marka, ürün ve hizmetlerinin etkili bilgilendirme metinlerine sahip içerikler, renk uyumlarına sahip görselliğe büründürülerek ve en doğru ve etkili basım teknikleri kullanılarak kitapcıklara dönüştürülmesi işlemini katalog tasarımı olarak adlandırabiliriz.


Yazının Devamı

Katalog Çalışmalarımız


Marka Tasarımı


Günümüzde birçok kişi herhangi bir marka satın aldığı zaman bu markanın sunduğu avantajlardan ayrı olarak markanın imajına ve bu markanın karakterinin şahıslarına ifade ettikleri şeyin ne olduğunu sorgularlar. Marka tasarımı bireylerin ya da işletmelerin insanların gözünde algılanması muhtemel olan farklı özellikleri gösteren oldukça güçlü araçlardan biridir. Hangi markayı incelerseniz, her birinin kendine özgü özellikleri ve duruşları olduğunu fark edersiniz. Aslında markaları marka yapan şeyde duruşları ve kendilerine has yapılmış çalışmalardır.


Yazının Devamı

Marka Tasarımı Çalışmalarımız


Afiş Tasarımı


Reklam için vazgeçilmez ürünlerden biri afiştir. Tarihsel süreçte hiçbir zaman önemini yitirmemiştir. Bu sebeple birçok firma gelişen teknolojinin imkanlarından ne kadar yararlanırsa yararlansın posterleri hala sık sık kullanmaktadır. Posterleri vazgeçilmez kılan şey ise onun tasarımıdır. Poster veya afiş tasarımının püf noktalarının bir kısmını gözden geçirerek bu konuda bilgi sahibi olalım. Afiş tasarımı grafik tasarımcılar için onların yaratıcılıklarını ortaya koyması bakımından hem çalışılması çok zevkli ve hem de bir konunun bir sayfada duygularla ortaya konuyor olması bakımından bir o kadarda riskli bir çalışmadır.


Yazının Devamı

Afiş Tasarımı Çalışmalarımız


Fuar Stand Tasarımı


Fuarlar, çeşitli sektörlerden firmaların bir organizasyon içerisinde ürün, hizmet ve yeni teknolojileri tanıtarak müşteri portföylerini genişletmeyi hedefledikleri açık bir pazar ortamıdır. Müşterileri bilgilendirerek, etkileyerek ve seçim kararlarına yön vererek rekabet ortamında tercih edilen firma olmayı hedefledikleri ve bu sayede kâr paylarını artırdıkları bir pazardır.


Yazının Devamı

Fuar Stand Tasarımı Çalışmalarımız


Faaliyet Raporu Hazırlama


Faaliyet raporu her yıl sonunda şirketlerin ticari, mali ve iktisadi durumunu, gelir-gider dengeleri ile yapılan işlemlerin özetini yönetime sunmak için hazırlanan yıllık rapora denir. Faaliyet raporu, ayrıca mevcut ve potansiyel iş ortakları ile menfaat sahiplerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmaktadır. Yıllık rapor, çalışanlar tarafında ise bütün bir yıl boyunca ortaya konulan emeğin ve çabanın sonucunda elde edilen başarıya olan katkılarının kendileriyle paylaşıldığı bir faaliyet raporu olması dolayısı ile motivasyon ve sadakat sağlayıcıdır.


Yazının Devamı

Faaliyet Raporu Hazırlama Çalışmalarımız


Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)


Arama Motoru Optimizasyonu, e- ticaret uygulamalarında firma ürünlerinin tanıtım ve satışında büyük bir öneme sahip çalışmalardır. Profesyonel WEB tasarım Ajansları tarafından her bir firmanın sektördeki ürün ve hizmetleri esas alınarak tatbik edilir. Tasarım Ajansları, Arama motoru optimizasyon (SEO) yöntemini; firma, ürün ve marka bazında uygulayarak ihtiyaç sahibinin rakip firmalardan daha öncelikle sitenize ulaşmasını ve görüntülemesine olanak sağlarlar. Danışmanlık hizmeti verdikleri firmaların, dijital dünyada mevcut arama motorlarında ilk sıralarda görüntülenmesini gerçekleştirerek; firmalar için büyük bir avantaj sağlarlar.


Yazının Devamı

Fuar Stand Tasarımı Çalışmalarımız

Sohbeti başlat
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz?