Sosyal medya yönetimi yaptığımız hesaplar için hazırladığımız tasarımlarımızdan bazıları:

Sosyal Medya Yönetimi

Bilim ve teknolojideki buluşlar, gelişmeler ve yenilikler üreticilerle tüketicileri internet ortamında buluşturmakta ve e- ticaret olarak tanımladığımız bu sanal pazarda ticaret hacminin giderek artmasına ve yaygınlaşmasına olanak sağlamaktadır. E- ticaretin etkin bir şekilde gerçekleşmesi, firma ürün ve markaların tüketiciye en sade en etkili görsel ve sloganla ulaşabilmesi, tüketicilerle interaktif bir iletişim sağlanabilmesi, yüksek tanıtım ve satış yapma olanaklarına kavuşulabilmesi için dijital dünyada ki platformların çok iyi bir şekilde kullanılması gereklidir. Sosyal Medya Yönetimi, yukarıda bahsedilen hususları gerçekleştirebilmek, firmanın ürün ve markalarının etkili tanıtımı ve daha fazla satışın gerçekleşmesi için sosyal medya platformlarını kullanma yöntemidir.

sosyal medya yönetimi
social media management

Bu, basite indirgenemeyecek kadar hassas bir konu olup; ancak, konusunda eğitimli ve uzman personel tarafından başarılı bir şekilde uygulanabilir.

Teorik alt yapı, 18 yıllık bir deneyim ve bilgi birikimine sahip bir Tasarım Ajansı olarak; Sosyal medya yönetiminizi uzman bir kadro ile gerçekleştirebiliriz. Bu kapsamda sizlere sunabileceğimiz hizmetler ve çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

Sosyal Medya Yönetimi ve Biz

Sosyal medya yönetiminin uygulanabilmesinin olmazsa olmaz şartı; Firmanız için kurumsal kimlik oluşturma çalışmalarının bitirilmiş olmasının gerektiğidir. Şayet Kurumsal kimliğiniz henüz oluşturulmamış ise, sektördeki faaliyet alanınıza uygun ve etkin logo tasarımı ve slogan ile kurumsal kimlik oluşturulmasının tüm gereklerini kısa süre içerisinde gerçekleştirebilir, danışmanlık hizmeti verebilir ve firmanızı sosyal medya yönetimi için hazır hale getirebiliriz.

sosyal medya ajansı
social media agency

Web Tasarımını Gerçekleştirme:

İnternet ortamında bir tık uzağınızdaki müşterilerin size ulaşabilmesi için firmanızın kurumsal kimliğini yansıtan, ürün ve markalarınızın etkin bir şekilde tanıtımını gerçekleştirecek ve medya platformlarından size öncelikle ulaşılabilmesine imkan verecek bir web sayfası tasarımı gerçekleştirebiliriz.

Pazarlama ve Markalaşma Stratejilerinizi Belirleme ve Gerçekleştirme

Sektörde benzer ürün portföyüne sahip diğer firmalardan, firmanızı ön plana çıkaracak pazarlama stratejinizi belirleme ve ürün ve markaların yönetiminde üst sıralarda yer alması için etkili görsel seçimi ve sloganla reklamını sağlayarak hem satış grafiğinin yükselmesini ve hemde sürekli hatırlanarak pazarda ürünün devamlılığını sağlayabiliriz.

pazarlama ve markalaşma sosyal medya yönetimi

Hedef Kitleyi Belirleme

Hedef kitlenizi belirleme ve ve bu kitleye ulaşabilme için etkili yol ve yöntemler konusunda çözümler sunabilir ve uygulamasını yapabiliriz.

Daha Geniş Kitlelere Ulaşma

Sosyal medya yönetiminde bireysel kullanıcıların davranış psikolojilerini dikkate almak suretiyle daha geniş kitlelere ulaşmanızı sağlayabiliriz. Bunun için gerekli olan ve marka ile özdeşleşecek sosyal ve kültürel içerikli mesajlar oluşturabiliriz.

Düşük Maliyetle Daha Fazla Reklam Yapma

Reklam giderlerini azaltarak daha fazla ve etkilli reklam yapmanızı sağlayabiliriz. Sosyal medya platformlarını (Twitter, Instagram, Facebook, Linkedin v.b.) kullanarak ürün ve markalarınızın tanıtımını gerçekleştirebiliriz.

Ölçülebilir Veri Sağlama ve Raporlama

Tasarlanan kurumsal kimlik, logo tasarımı, ürün ve marka için oluşturulmuş sloganların sosyal medya yönetimi altında ne kadar etkili olduğunun verilerini elde edip raporlayabiliriz. Daha etkin bir sosyal medya yönetimi için geri besleme bilgilerini sağlayabiliriz.

Kriz Yönetimi

Sektördeki benzer ürün portföyüne sahip firmaların pazardaki etkinliğinin takibi, sektörde karşılaşılabilecek kriz durumlarının tahmini ile önceden ikaz ve tedbir alınması bakımından kriz yönetimi için destek sağlayabiliriz.

https://ovuncguvenersoy.com/calismalarimiz/

Hashtag’lerimiz:

#sosyalmedyaajansı #sosyalmedyayönetimi #sosyalmedyagörseltasarımı #ankarasosyalmedyaajansı #sosyalmedya #sosyalmedyadanışmanlığı #izmirdijitalmedya #ankaradijitalmedya #dijitalmedya #dijitalmedyajansı #socialmediaagency #socialmediadesignagency #sosyalmedyatasarımajansı #sosyalmedyatasarımı