Pazarlamada QR Kod Etkisi

Pazarlamada QR Kod Etkisi. Günümüz ticari hayatında sektörde başarılı olabilmek için, şüphesiz ki gelişen teknoloji, teknolojinin ürün modernizasyonuna getirdiği yenilikler ve içinde yaşanılan zamanın en etkin şekilde değerlendirilmesi vazgeçilemez unsurlardandır. Zaman en pahalı değerdir çünkü; değerlendirilemediği anda zamanı geri getirmek mümkün olmamaktadır. Zamanın kaybı ise; her yönüyle beklenilen karlılığın eriyip gitmesi, kayıp edilmesi anlamına gelir.

Teknoloji, içinde bulunulan zamanın kazanca dönüştürülmesi için olanaklar sağlamaktadır. Bir ihtiyaca ya da ihtiyaç sahibine süratle ulaşmak, insan yaşamını kolaylaştıracak çözümler getirmek, verimliliği artırmak, zaman kaybını asgariye indirecek kolaylıklar sağlamak, ön almak, yatırımları anında gerçekleştirebilmek, sorunları hızlıca çözebilmek ve tüm işlemleri güvenlik içerisinde sürdürebilmek v.b. 

qr kod okutma, qr kod etkili mi

Konuyu biraz daha anlaşılabilir kılmak için 20 yıl kadar geriye gidip  müşteri (tüketici) açısından duruma bakalım. Bir ihtiyaç konusuna çözüm bulmak için sormak soruşturmak, bir vasıta  ile bir yerlere gidip arayıp bulmak, ihtiyacımıza cevap verip vermediğinden emin olmak, emin olunmaz ise tekrar baştan arayışa girmek, bütçemize uygun değilse yeni bir çözüm aramak, almak, ev ya da büro ya da iş yerine getirmek v.s. gibi pek çok zaman tüketici işlemlere katlanmamız gerekmekteydi. Bu durum, tüketici açısından pek çok faydalı iş üretebilecek zamanın israf edildiği anlamına gelir.

Duruma üretici açısından bakarsak durumun pek de farklı olmadığı görülür. Üreticinin, ürün ya da markasını tanıtması için afiş ya da el broşürleri hazırlama, reklam faaliyetleri için araştırma yapma, reklam organizatör ve vasıtalarını seçme, v.b. uzun zaman gerektiren süreçleri uygulaması gerekir. Yani, bir sürecin tamamlanabilmesi oldukça zaman alacak demektir. Bu durum, günümüzde zaman kaybı dışında maliyet-etkin bir çözüm olarak da görünmemektedir. Sadece zaman kaybı değil üstelik ilave maliyetlerin ortaya çıkmasına da sebep olduğu açıkça anlaşılacaktır.

qr kod

Oysa yaşadığımız yüzyılda teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak gelişen internet ve mobil uygulamalar artık hem üretici ve hem de tüketici açısından hem zamandan tasarruf sağlamaya ve hem de gereksiz maliyetlerin çoğundan da kurtulmaya olanak sağlıyor.

Bu uygulamalardan bir tanesi de kare kod (QR Code) uygulamasıdır. QR kodu  Quıck Response (Hızlı Cevap) anlamında standart barkodlardan çok daha fazla bilgi içeren bir barkod türü olarak tarandığı anda ait oldukları kişilerin/firmaların URL ya da koda gömülü bilgilerine hızla erişim sağlanacağı anlamına gelmektedir. Akıllı bir telefona sahip tüketici veya araştırıcı herhangi bir bilgiye ya da bir web adresine QR kodunu tarayarak kolaylıkla ulaşabilir.

Tasarımda QR Kod Etkisi

Ürün ya da markaların tanıtılması için tüm ürünlerin reklam araçlarında ayrı ayrı kullanılması yerine etkili bir slogan ve marka tanıtımı yanına bir barkod konması suretiyle müşterinin tüm ürünlere anında erişmesi sağlanabilir. Kataloglar bastırarak çoğaltma ve dağıtma gibi masraf ve zaman alıcı işlerden de tasarruf etme imkanı elde edilmiş olur. Kurumsal kimlik anlamında elbetteki kataloglar hazırlamak da gerekecektir ama bir QR kod okunması ile sadece ihtiyaç sahibinin değil ama aynı zamanda kararsız ve ihtiyacını tanımlamayan pek çok müşterinin de ürün portföyüne/firmaya ulaşmasını da sağlayarak hem müşteri portföyünü artırabilir hem de masrafları aşağıya çekebilirsiniz.

qr kod ile ödeme yapma

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki insanlar mobil uygulamaya yönelik akıllı telefonlarını her zamankinden daha fazla kullanıyorlar. Akıllı telefonları ile QR kodunu okutarak bir çırpıda ihtiyac duydukları konuya erişebiliyorlar. Bir başka tüketiciye QR kodunu göndererek onun da erişmesini kolaylaştırabiliyorlar. Arama derdi yok, yazma derdi yok, sadece bir telefon kamerası ile QR kodunu okutmak yeterli.

Yukarıdaki özellikleri sebebiyle QR kodu günümüzde pazarlamanın en yeni trendi olmaktadır. Uygulamanın en yoğun kullanıldığı ülkelerden biri olan İngiltere’de QR kodu kullanan firmaların müşteri portföylerini arttırdıklarının ve karlılıklarını da  yükselttikleri nin tespit edilmiş olduğu bilinmektedir.

Biz tasarım ve markalaşma ajansı olarak, yaptığımız tüm çalışmaları size bir QR kodu ile teslim de edebilir ve Mobil kullanım ortamlarından kolaylıkla ihtiyaç sahiplerine ulaşmanızı sağlayabiliriz. Müşterileriniz de size bir QR kodu okutarak ulaşma imkanı  bulabilirler. Üstelik tüm akıllı cep telefonu kullanıcıları bunu kolaylıkla gerçekleştirebilir.