Markalaşmada Kurumsal Kimliğin Önemi

Kurumsal kimlik tasarımı nedir? Bir kurumun faaliyette bulunduğu sektörde varlığını güvenli ve etkili bir şekilde sürdürmesi ve büyümesi için; sektördeki gücünü ve güvenilirliğini en etkili şekilde dışarıya yansıtma yöntemidir. Kurumsal kimlik tasarımı; kurum için oluşturulacak logo, markalar ve kurumu doğru tanımlayacak içerik bilgileri  ile bunları ifade etmek üzere kullanılacak renkler ve seçilecek yazı karakteriyle bir anlam kazanır. Kurumsal kimlik tasarımının etkileyici bir görselliğe sahip olması, kurumun güvenilirliği ve sektördeki profesyonelliği konusunda en etkili mesajların verilmesini sağlar. Sadece gözlere hitap etmez ayni zamanda müşteri ruhlarına da hitap etme imkanı verir. Marka kimliğiniz ise  sizi sektördeki diğer firmalardan ayırt edilip ön plana çıkmanızı sağlayan, müşterileriniz tarafından kolay algılanma biçiminizi belirleyen kurumsal kimliğin en önemli unsurlarından biridir.

kurumsal kimlik tasarımı nedir

Firma Kimliği ve Markalaşma

Kurumsallığı yansıtan en önemli ögelerden biri de logodur. Kurumun iş ve faaliyet alanını tanımlayacak yazı, grafik ya da her ikisinin bileşiminden meydana gelen görselliğe ve renklere sahip olarak tasarlanmış logo; marka kimliğinin müşterilerce algılanıp hatırlanmasının en etkili unsurlarından biridir. Sadeliği yanında yazı teknikleri ve görselliği logonun hatırda kalıcılığını etkileyen bir unsurdur.

Görsellik bir kurumun tanınabilirlik ve hatırlanabilirlik kriterinin en önemli ögesidir. Bu sadece, logo veya marka kimliği üzerinde değil, aynı zamanda firmada kullanılan marka kimlik rehberine de (kartvizit, antetli kağıt ve zarf, fatura ve belgeler klasörler, personel ve araç kartları, bayrak ve flamalar, tabelalar, sunum şablonları, dosyalar, klasör sırtlıkları, promosyonlar, iş süreçleri ile ilgili basılı kağıtlar, masa üstü kimlikler, araç üstü uygulamalar v.b,) ve aynı zamanda kurumun gerçekliğine de (çalışanlar ve çalışma departmanlarına ki dekorasyonlara) yansıtılmalıdır.

kurumsal kimlik tasarımı nedir

Kurumsal Kimlik ve Çalışan Memnuniyeti

Firma kimliğinin en önemli bileşenlerinden biri de kurum çalışanlarının kuruma bağlılıkları ve kurum memnuniyetleridir. Çalışanlar şirket ruhunu ne kadar içselleştirir ve bunu dışarıya yansıtabilirlerse şirketin saygınlığı ve kabul edilebilirliği o derece yükselir. İster kurumun sektördeki faaliyet alanı ile ilgilenenler olsun isterse kurumun sektördeki faaliyetleri ile hiç ilgili dahi olmasın, sosyal ortamdaki bireyler, kurum çalışanlarını kurum içi ve kurum dışı davranışları üzerinden değerlendirerek kurumsal kimlik hakkında bilgi sahibi olabilirler. Kurum çalışanlarının yüzü ve davranışları bu sebeple, her zaman kurumsal kimliğin tanınması ve kabullenilmesinde en önemli etkenlerden biri olmaktadır.

Medyada Kurumsal Kimlik Tasarımı Nedir?

Kurumsal kimliğin dışarıya yansıtılmasında ve geniş kitlelere ulaştırılmasında medyanın ayrıcalıklı bir önem ve önceliği vardır. Teknolojinin ve kitlesel iletişim araç ve yazılımlarındaki gelişmeler, günümüzde kurumsal kimliğin medya üzerinden süratle geniş kitlelere ulaştırılmasına imkan vermektedir. Bunun yanında medya üzerinden yapılacak gerek marka ve gerekse kurum faaliyet alanındaki üretimler ve ürünlerin nitelikleri ile kuruma ulaşılmasının kolaylaştırılması için tedbirler alınmalıdır.  Bu sebeple kurumsal kimliğin yayılması ve tanıtılması için medyanın etkin olarak kullanılması zorunluluk arz etmektedir.

Katalog tasarımında müşterilerin sizinle kolaylıkla ve hatta ücretsiz iletişim kurma olanaklarını sununuz. Şunu bilmelisiniz ki; iyi bir katalog ancak yaratıcı fikirlere sahip profesyonel bir tasarımcının elinde şekillenebilir.

 

Profesyonel kurumsal kimlik tasarımı çalışmalarımız ile başarılı markalaşma gerçekleştirmek için bizlere ulaşınız.

https://ovuncguvenersoy.com/calismalarimiz