Kurumsal kimlik tasarımı nedir ve işe yarar?

Kurumsal Kimlik Tasarımı, bir kurumun faaliyette bulunduğu sektörde varlığını güvenli ve etkili bir şekilde sürdürmesi ve büyümesi için; sektördeki gücünü ve güvenilirliğini en etkili şekilde dışarıya yansıtma  yöntemidir. Kurumsal kimlik tasarımı; kurum için oluşturulacak logo, markalar ve kurumu doğru tanımlayacak içerik bilgileri  ile bunları ifade etmek üzere kullanılacak renkler ve seçilecek yazı karakteriyle bir anlam kazanır. Kurumsal kimliğin etkileyici bir görselliğe sahip olması, kurumun güvenilirliği ve sektördeki profesyonelliği konusunda en etkili mesajların verilmesini sağlar. Sadece gözlere hitap etmez ayni zamanda müşteri ruhlarına da hitap etme imkanı verir. Marka kimliğiniz ise  sizi sektördeki diğer firmalardan ayırt edilip ön plana çıkmanızı sağlayan, müşterileriniz tarafından kolay algılanma biçiminizi belirleyen kurumsal kimliğin en önemli unsurlarından biridir.

Kurumsal Kimlik ve Logo

Kurumsal Kimliği yansıtan en önemli ögelerden biri de kurum logosudur.  Kurumun iş ve faaliyet alanını tanımlayacak yazı, grafik ya da her ikisinin bileşiminden meydana gelen görselliğe ve renklere sahip olarak tasarlanmış logo; kurumsal kimliğin müşterilerce algılanıp hatırlanmasının en etkili unsurlarından biridir. Sadeliği yanında yazı teknikleri ve görselliği logonun hatırda kalıcılığını etkileyen bir unsurdur.

kurumsal kimlik tasarımı

Kurumsal Kimliğe Görsel Yaklaşım

Kurumsal Kimliğin, görselliğe dönüştürülmesinin en olumlu etkisi, kurum için tanınabilirlik ve hatırlanabilirlik sağlamasıdır. Bu sadece, logo veya marka kimliği üzerinde değil, ayni zamanda kurumda kullanılan kurumsal kimlik rehberine de( kartvizit, antetli kağıt ve zarf, fatura ve belgeler klasörler, personel ve araç kartları, bayrak ve flamalar, tabelalar, sunum şablonları, dosyalar, klasör sırtlıkları, promosyonlar,iş süreçleri ile ilgili basılı kağıtlar, masa üstü kimlikler, arac üstü uygulamalar v.b,) ve ayni zamanda kurumun gerçekliğine de( çalışanlar ve çalışma departmanlarına ki dekorasyonlara) yansıtılmalıdır.

Kurumsal Kimlik ve Çalışan Memnuniyeti:

Kurumsal Kimliğin  en önemli bileşenlerinden biri de kurum çalışanlarının  kuruma bağlılıkları ve kurum memnuniyetleridir. Çalışanlar kurumsal kimlik ruhunu ne kadar içselleştirir ve bunu dışarıya yansıtabilirlerse kurumun saygınlığı ve kabul edilebilirliği o derece yükselir. İster kurumun sektördeki faaliyet alanı ile ilgilenenler olsun isterse kurumun sektördeki faaliyetleri ile hiç ilgili dahi olmasın, sosyal ortamdaki bireyler,  kurum çalışanlarını kurum içi ve kurum dışı davranışları üzerinden değerlendirerek kurumsal kimlik hakkında bilgi sahibi olabilirler. Kurum çalışanlarının yüzü ve davranışları bu sebeple, her zaman kurumsal kimliğin tanınması ve kabullenilmesinde en önemli etkenlerden biri olmaktadır.