E-Ticaret Web Sitesi

E-Ticaret web sitesi, bilim ve teknolojide ki gelişmelerin ticari ortama yansıması sonucu ortaya çıkmıştır ve firmaların internet ortamından yararlanarak ticaret yapması demektir. Teknolojide ki gelişmeler internet ortamından çok yüksek seviyede veri akışına imkan verecek hale gelmiştir. Bu sebeple yüz yüze canlı olarak görüşme, görsellerin resim yada video olarak internet ortamından anlık sürede iletimine imkan sağlamaktadır. Veri iletimi için donanımsal yapılar ile güvenli iletişime imkan veren yazılımların oluşturulması internet üzerinden e-ticaretin artmasına sebep olmuştur. Üstelik 2020’li yılların ortalarında yaygın olarak ortaya çıkmış olan COVİD-19 virüsünün yaratmış olduğu pandemi sebebiyle de dünyanın herbir köşesindeki alınan tedbirler e ticaretin artmasına neden olmuş ve ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymuştur.

Çünkü, pandeminin önlenmesi için günlerce ve hatta aylarca süren sokağa çıkma yasakları ve seyahatlerin kısıtlanması nedeniyle ticaret bütünüyle elektronik ortamdan e ticaret olarak yapılmaya başlanmıştır. Bugüne kadar e ticaretin farkında olmayan üreticiler ve hatta tüketiciler internet ortamında daha fazla bir araya gelmeye başlamışlardır. Hatta, web sitesi  sayısında patlama denecek kadar büyüme sağlanmış, orta ölçek ve küçük ölçekte ticaret yapan şirketler bile e-ticaretin üyesi olmak durumunda kalmışlardır. O halde yaygın olarak kullanılmaya başlanan e ticaret uygulamasının firmalara ve müşterilere sağladığı faydaları öncelikle bir gözden geçirelim.

e-ticaret web sitesi

E-Ticaretin Firma ve Üreticilere Sağladığı Faydalar

Normalde günlük olarak çalışma saatleri içerisinde faaliyette bulunan firmanın haftada 7 gün ve 24 saat müşterilerle temas etme imkanı sağlanmış olur. E-Ticaret web sitesi tasarımı sahip olduğunda 24 saat açık bir mağaza da satış yapma imkanı kazanılmış olur.

Kiralık bir mağazada mesai saatleriyle satış imkanı sunulurken ödenen kira bedeli ve çalışan personel giderleri, daha ucuza kiralanacak bir depodan (ve hatta bazen depo kiralama olmaksızın) daha az çalışan personel kullanımı ile satış yapma imkanı elde edilmiş olur. Mukayese edildiğinde üreticiye/firmaya maddi anlamda ciddi tasarruf imkanları sağlamış olduğu görülür.

İdari masraflarda da (elektrik, su, ısıtma, yemek v.b.) tasarruf yapma imkanı elde edilir. Satışa sunulmuş olan ürünler talep edildiği anda stokta bulunmuyor olsa dahi satışın gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Ürünlerin satışı sadece firmanın bulunduğu semt/şehir ile sınırlı kalmayıp ülke genelinde tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşma ve müşteri potansiyelinin artmasına imkan sağlar. Hatta, E-Ticaret web sitesi tasarımı kurulduğunda, dünyanın pek çok ülkesinde de kabul görüp talep edilmeye değer bulunabilir. Böylelikle tanıtım yapma ve hemde daha fazla satış imkanı yakalanabilir.

Firmalar için; aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firma ve ürünlerini de görme ve böylelikle daha iyi rekabet etme için firma kurumsal kimliğini geliştirme, müşteriye daha kolay ulaşma / iletişime geçme ve satış yöntemlerini geliştirme için geri besleme bilgileri etme fırsatları yaratabilir.

e-ticaret web sitesi tasarımı

E-Ticaretin Tüketicilere Sağladığı Faydalar

En büyük kazanım zamandır. Tüketicilere başkaca iş ve çalışma faaliyetleri için zaman kazandırır. Zaman, insan yaşantısında daha iyi değerlendirilmiş olur. Büyük kentlerde yaşayanlar açısından, alışveriş için bir yerden bir başka yere ulaşma ve trafik problemleri, mağaza mağaza dolaşmak ve fiziki yorgunluklar ve tüm bunlar için harcanacak zamanın tüketicilerdeki yaratacağı olumsuzlukları düşündüğümüzde zaman kazanmanın ne kadar kıymetli olduğu daha iyi anlaşılabilir.

Talep edilecek ürünle internet ortamından onlarca mağazaya kolayca ulaşma imkanı sağlanmış olur. Talep edilecek ürünle ilgili sektördeki bir çok mağaza / firma firma ürünleri için kolaylıkla mukayese etme imkanı bulunur. İhtiyaca en uygun tercihi seçme şansı yakalanmış olur.

Seçim için çok fazla satışa sunulmuş benzer ürünlerden haberdar olma, Ürün fiyat mukayesesini yapma imkanı kazanılır ve en uygun fiyatı sunan üretici / firma tercihi kullanılarak tasarruf imkanı elde edilir. Tüketici haklarının korunması açısından daha fazla bir güvence sağlanmış olur. Tüketici açısından hacimli ürünlerin taşıma zorluklarından kurtulmasına imkan sağlar.

e-ticaret web sitesi tasarımı

E-Ticaret Web Sitesi Tasarımı ile Firma ve Tüketiciler Açısından Zararları

Burada, detaya girmekten çok en önemli bir özellikten bahsetmek gerekirse, firma ve üreticilerin yüzyüze gelerek yapacakları paylaşımdan uzak kalınmış olur. Bu ise insanları giderek sosyalleşmeden uzaklaşmalarına sebep olabilir ki bu tamamen ayrı bir inceleme konususudur.

Sonuç, her ne kadar insanları sosyalleşmeden uzaklaştırıyor olsada bu zafiyet kazanılan zamanla yapılacak diğer çalışma ve faaliyetler ile telafi edilebilir. Ancak, iletişim çağının sunduğu olanaklardan yararlanmaktan ve e-ticaretten vazgeçme diye bir davranış benimsenmesi söz konusu olamaz. E ticaret, üretici ile tüketici arasında çok daha sağlıklı ticaret faaliyeti olarak gelişmeye ve büyümeye devam edecektir.

Etkili ve kullanıcı dostu E-Ticaret web siteleri ile başarılı bir ticari süreç gerçekleştirmek için bizlere ulaşınız.

https://ovuncguvenersoy.com/iletisim/