İlbank Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı

İlbank banka Logo ve Kurumsal Kimlik Tasarımı ve görsel kimliği, tamamlayıcı, düzenleyici, bağlayıcı, destekçi ve pozitif algılarının tümünü temsil eden yalın ve minimal bir grafik kimliktir. Zengin leke değeri ile geçmişi olan dayanan bir kurumu temsil etmektedir. Amblemin bütününde soyut bir yüz hedef alınmıştır. Bu bağlamda bayındırlık konusunda yeni bir yüz oluşturma algısı hedef alınmıştır. Beyaz alanlarda oluşan karo grafikleri, mimarinin temel taşlarını temsil etmektedir. Kendi içerisindeki düzen, kurumun sahip olduğu kavramın farkındalığını oluşturur.

Seçilen renklerde lacivert, banka logo tasarımlarında sektörü tanımlaması anlamında sıklıkla tercih edilmektedir.

Amblem, şehirleşmeyi, güçlü imarı, dengeyi, hizmeti, güveni, adil dağıtımı ve devlet ile milletin arasındaki yeni bir yüzü temsil etmektedir.

Ne yaptık?

  • Logo Tasarımı
  • Kurumsal Kimlik Temel İlkeler ve İletişim Kimliği
  • 48 Sayfa Kurumsal Kimlik Kılavuzu