ESC Basılı Reklam Çalışması

Bu Basılı Reklam Çalışması ESC Arıtma Teknolojileri şirketinin yeni kimlik tasarımı ile yapılmış ilk çalışmasıdır. Hedef kitlenin, ESC hizmetlerinden hangi yönde ve nasıl faydalanacağını öğrenmesini sağladık. Endüstriyel arıtma sistemleri pazarında ESC‘nin titiz ve prensipli çalışma stilini de yansıtan bu Basılı Reklam Çalışması, yurt içi pazarı için dergi reklamları olacak şekilde tasarlandı.

İlk bakışta karma gözüken kompozisyon bir puzzle algısıyla tasarlanmıştır. Ürün ve slogan iç içe olduğunda etki katlanmakta ve kullanıcı keyif almaktadır. Artı olarak eğlenceli bir yönü de vardır.

Bu yoğun rekabet ortamında, elbette ayrıştırıcı bir takım ögeler kullanılmakta ancak en önemlisi bu ögelerin hangi stilde kullanılmakta olduğudur.

Keyifle tasarladığımız bu Basılı Reklam Çalışması, müşterimizin pazarında ilgi çekici kıvamdadır.