Burger King Logo Tasarım Değişikliği

Dünyanın en büyük fastfood firmalarından biri olan ve yaklaşık 20.000‘e yakın restoranı bulunan Burger King’in, kullanmakta olduğu logoyu değiştirme kararı aldığı firma pazarlama baş yöneticisi Fernando Machado’nun açıklamasından anlaşılmaktadır. 20 yılı aşkın bir süredir kullanılan Burger King logosunun daha enerjik renklerle değiştirildiğini ve FastFood sektöründe ki üretimlerini daha gerçeğe yakın tanımlama imkanına kavuşulduğunu açıklamıştır. Tabi ki logo değişimine bağlı olarak mevcut tüm restoranlardaki tezgahların, dolapların ve restoran iç dizaynlarının da bu yeni kimliğe uygun olarak değiştirileceğini de belirtmiştir. Değişikliğin bununla kalmayacağı, çalışan üniformalarına da yeni logoların yansıtılacağı, reklam afişlerinde de bu değişikliklerin yapılacağı ve birde firmanın reklamlarında kendi çalışan personellerinin yer alacağı  bilgileri de açıklamalarda yer almaktadır.

burger king logo design, burger king logo tasarım

Tasarım ve reklam dünyasının profesyonellerine göre bir firmanın logo tasarımını değiştirmesinin bazı temel ölçütlere dayandırılması gerekmektedir. Burger King logo tasarım değişikliğini bu esasların bir kısmı üzerinden değerlendirmeye çalışarak fayda ve mahzurlarını genel olarak gözden geçirip genel bir sonuca ulaşmaya çalışalım.

Logo tasarımının kabul gören en temel özellikleri;

Logoyu tarif etmemiz gerekirse: Kişi veya kurumların tanıtımını sağlayan, kurumsal kimliklerinin en sade şekilde ifade edilmesine imkan veren kelime ve kelimeler ile ve grafiksel bir yapıyla da desteklenen simge olarak ifade edilebilir. Bu tanımlamayı açıklayacak özelliklere göz gezdirirsek,

 • Kurumla özdeşleşmiş, kurum veya ürünü anlayabilme imkanı verecek bir simge yaratılmış olması önemlidir. Yani, logoya bakınca firmanın marka ya da ürününü ya da hangi üretim / pazarlama sektöründe olduğu bilgisi bu simgeden çıkarılabilir olmalıdır.
 • Detaylardan arındırılmış ve algılaması kolay bir sadelikte olmalıdır.
 • Özgün bir tasarım olarak düşünülmelidir. Çok bilinen firmaların logosunu çağrıştırmayacak  ve onların logo çizgi ve görselliğinden farklı bir simge olmalıdır. Sektörde firmayı yukarı ve öne çıkaracak bir özgünlüğe sahip olmalıdır.
 • Uygulamalar göstermiştir ki logonun boyutları ve logoyu oluşturacak renk seçim ve renk miktarları çok önemlidir. Logonun sanal ortam üzerinde yada kağıtta, afişte, giyim kuşam üzerinde yada taşıyıcı araçlar üzerindeki boyutları bu kullanım ortamlarına bağlı olarak değişir. Bu logo tasarımcısının eğitim, bilgi, beceri ve zevki ile ilgilidir. Logodan çokça renk kullanmak algıyı dağıtır bu sebeple genellikle bir renk yada azami iki renkten oluşturulmalıdır.
 • Logo dikkat çekici olma özelliğine sahip olmalı, sektörle ilgilenenler için tanımlama yapılırken kolaylıkla tarif edilebilmeli, sanal ortamlarda yada afiş ve poster çalışmalarında yada taşıyıcı araçlar gibi logonun geniş bir alanda kullanılması durumunda logoyu hatırlatacak bir slogan cümlesinin bulunması çok yararlı olabilir.
burger king logo tasarımı

Burger King logo tasarımının değiştirilme gerekçeleri olarak ise,

 • Logo modern görünümden uzak ise,
 • Algılama ve tarif etmeyi zorlaştıracak karmaşıklığa sahip ise
 • Firma ya da kurumun el değiştirmesi ve karşılaşılan zorluklar nedeniyle
 • Sektörde, bütünden bir üretim değişikliğine gidildi ise,
 • Yeni bir görünüm ya da slogan değişikliğine ihtiyaç duyuluyorsa
 • Logolar çağın teknolojik seviyesinde karakter, imaj, renk ve baskı değişikliği bakımından oldukça geri kalmış ve yeni çağın renk ve heyecanlarını yansıtmıyorsa,
 • Farklı şirketle bir ortaklık söz konusu ya da yurt dışında tanıtıma ihtiyaç duyuluyorsa,
 • Mevcut logonun kullanımı teknik sorunlar yaratıyorsa,

Burger King Logo Tasarım Değişikliğinin Olumlu Değerlendirmesi;

 • Burger King’ in fastfood sektöründeki faaliyet alanı ve pazarda fastfood pazarlama ürün ve yöntemini daha iyi tanımlar bir görünüme bürünmüştür.
 • Üründe kullanılan renkler hem ürünün rengiyle tanımlanır hale gelmiş ve hemde kırmızı renk kullanımı ile ürünün sıcak olarak servis edildiğini açık bir şekilde yansıtır bir görünüm yaratılmıştır.
 • Yeni logo eski logoya göre daha sadedir. Logo tasarımından 2 renkten daha fazla renk  kullanımından genelde kaçınılır. Üçüncü renk ilk logoda sadece görsel bir detay olarak ortadadır ve ürün ya da fastfood tanımıyla özdeşleşen bir detayda değildir. Bu sebeple iki renk seçimi ile sadeliğe kavuşan yeni logo daha yerinde olmuştur.
burger king logo tasarımı

Burger King Logo Tasarım Değişikliğinin Olumsuz Değerlendirmesi;

Yaklaşık 20 yıl kadar süren eski logonun kullanımının firma ürünleriyle ilgili fastfood pazarı müşterilerinin Burger King’teki bu değişikliği kabul etme sürecinin zaman alacak olmasıdır. Çünkü, düşünün ki Burger King mağazaları bulunduğu ülkelerin en yoğun kentlerinde ve çok kabul gören semt ve çarşılarda yer almaktadır. Bu semt ve çarşılarda gözler hep eski yuvarlak çerçevesi içindeki 3 renkli simgeyi arayacaktır. Çünkü insan beyni içerikteki yazıdan önce yuvarlak 3 renkli çerçeveyi arayacaktır.

Diğer taraftan logodaki burger grafiksel gösterimi pek çok benzer üretimi yapan ünlü ya da ünlü olmayan firma logolarında da yer almaktadır. Burada logo grafiksel yaratımı bu sektörde faaliyette bulunan temeli insanı doyurmak olan yemek üreticilerinin grafiksel gösteriminden farklılık arz etmemiştir.

Yaklaşık 20.000 restoranı bulunan Burger King’in bütün restoranlarında ve çalışanları üzerinde ve pano, afiş ve basılı kağıtlar üzerindeki yapılacak değişiklikler ve yeni logo ile yeniden reklam yapma işlemleri milyonlarca lira değerinde masraf yapılmasını gerektirecektir.

Sonuç olarak, milyonlarca lira değerinde harcama yapmak ilk bakışta firma için bir yük getiriyor olsa da, müşteri memnuniyetini değiştirmeyecek kadar ürün maliyetlerine eklenecek küçük maliyet artışı ile karşılanabilir bir değerdir. Yeni logonun sadeliği ve kurumsal kimlikle daha uyumlu olması Burger King’ in geleceği açısından daha doğru olmuştur. Burger King’ in sektörde çok biliniyor ve tercih ediliyor olması; logo tasarım değişikliğinin getirebileceği kuruma vereceği düşünülen düşünülen her türlü olumsuz etki veya zararı ortadan kaldıracağına muhakkak gözüyle bakılabilir.