Amblem Tasarımı

Amblem tasarımı için değişik tanımlamalar yapılmasına rağmen, ortak tanımını şöyle yapmak mümkündür: Bir fikri, bir hareketi, bir inanışı, bir birliği veya bunların biçimlendirdiği bir kurumu, kuruluşu simgeleyen biçimdir. Amblemin tarihi süreci, insanın varlığını gösterdiği gün kadar eskidir. Haberleşmeler, alışveriş ve günlük ilişkilerde, sesli iletişimin yanında, bir takım sembolik iletişimlere de ihtiyaç duyan insan, doğada bulunan nesneleri düşünce süzgecinden geçirerek, ayıklayıp görsel kimliklere büründürmüştür.

Amblem, eski Yunanca’da simge olarak adlandırılmıştır. Bir nesneyi yada bir kurumu temsil eden harf veya çeşitli işaretlerin görüntüsü olarak tanımlanmıştır. Almanca ve Fransızca’da logo, İngilizce’de ise logograph olarak adlandırılmaktadır.

Ambleme logo da denilmektedir. Logo üç dilde, anlam olarak amblemin karşılığıdır. Tasarım olarak özgün yazılardan oluşan çalışmalara ise logotype adı verilmektedir.

Amblem, yapı olarak nesneyi somut, soyut, doğru yada dolaylı yollardan anlatma özelliklerine sahip olabilir. Mal ve hizmetlerin içerisinde bulunan ana fikir, yada ayrıntılar, amblemin temel yapısını oluşturur.

 

amblem-tasarimi-izmir
Amblem Tasarımı

 

Amblem Tasarımı ile Logotype Arasındaki İlişki

Logotype, 1881 yılında Avrupa’da başlayan sanayi hareketleriyle ortaya çıkan bir tasarım türüdür. Makineleşme sonucu üretim fazlalığı meydana gelmiş ve bu ürünlerin satışını kolaylaştırmak amacıyla, yoğun bir reklam çalışmasına girişilmiştir. Bu alanda en büyük görevi de, dönemin reklamcıları sayılan ressamlar üstlenmiştir. Müşteriyi çekmek için marka, simge ve kalite ön plana çıkarılmıştır.

Logotype bu dönemde kendini göstermeye başlamıştır. Mal ve hizmetlerin, halkın okuyup yazan kesimi üzerinde daha kalıcı bir etki bırakması amacıyla, amblem yanında kuruma özgü tipografik düzenlemelerle tanıtıma gidilmiştir. Günümüzde yoğun olarak kurum kimliği tanıtımlarında logotype kullanılmaktadır.

 

logotype-tasarimi-amblem-tasarimi

 

Logotype ve amblemin en önemlisi işlevi, mal ve hizmet üretiminde seçim yapılabilmesi imkan tanımasıdır. Üretimlerde kesin hedef tayin edildikten sonra, kurumun kendi varlığını ortaya koyacağı iş alanını ilgilendiren metinlerden ve görüntülerden yola çıkılarak, tüm faaliyetleri hatırlatacak bir ambleme ihtiyaç vardır. Amblemlerin başka bir özelliği de , toplumun her tabakasına hitap edebilmesidir. Yani köylü, kentli, okuma yazması olan veya olmayan tüm insanlar, zaman içinde amblemle bütünleşmektedirler. Bu da amblemin akılda kalıcılık özelliklerini hatırlatmaktadır.

Çağdaş kurumlar, mal ve hizmet üretimlerini, kurum kimliğini oluşturan amblemleri sayesinde hedef kitleye daha başarılı bir şekilde ulaştırabilmektedirler. Üretimde belirli bir kalite tutturan markalar, amblemleriyle tanınmaya başlayınca kurumun talep yaratmadaki etkisini hep aynı düzeyde tutulabilir. Mal ve hizmet üretiminde amblem kullanımı, üretimin pazarlama kanallarına doğru yönlendirilmesinde etkilidir. Amblemin dışında aynı tür mal ve hizmetleri birbirinden ayıran önemli bir kavram da markadır. Örneğin; Vakko yada Beymen bir marka adıdır.

 

 

Düşüncelerinizi Paylaşın