Afiş Tasarımı Nedir?

Reklam için vazgeçilmez ürünlerden biri afiştir. Tarihsel süreçte hiçbir zaman önemini yitirmemiştir. Bu sebeple birçok firma gelişen teknolojinin imkanlarından ne kadar yararlanırsa yararlansın posterleri hala sık sık kullanmaktadır. Posterleri vazgeçilmez kılan şey ise onun tasarımıdır. Poster veya afiş tasarımının püf noktalarının bir kısmını gözden geçirerek bu konuda bilgi sahibi olalım. Afiş tasarımı grafik tasarımcılar için onların yaratıcılıklarını ortaya koyması bakımından hem çalışılması çok zevkli ve hem de bir konunun bir sayfada duygularla ortaya konuyor olması bakımından bir o kadarda riskli bir çalışmadır. Tamamlanmış bir tasarım çalışmasının en son aşaması ise baskı işlemi olup, görselliği ile başarı ölçüsüdür.

Afiş Tasarımı Hakkında

Afiş tasarımı nedir? Bilgi verme amaçlı olabildiği gibi sadece görsel odaklı da olabilir. Bu iki tasarım arasında kesin bir çizgi ile ayrım yapılamayacağı gibi, grafik tasarımcılar tarafından her iki amaç birlikte ve bir arada uygulanabilir.

Ama temelde bilgi odaklı ve görsel odaklı posterler arasında tasarım ruhunda bir farklılık mevcuttur. Görsel odaklı posterlerde daha ziyade insanlara konunun duygusal yaklaşımı içerinde hitap edilerek yaklaşılırken; bilgi odaklı da insanları bilgilendirerek onları etkileme amacı güdülür. Bilgi odaklılarda çok çarpıcı yazı teknikleri tercih edilirken; görsel tasarımında etkili ve uyumlu renkler kullanılmasına dikkat edilir.

Her ikisinin de ortak noktası insanların dikkatlerinin çekilmesidir.

afiş tasarımı

Poster / Afiş Tasarımında Takip Edilecek Yol Haritası

1. Tasarım Hiyerarşisi

  • Konuyu tanımlayacak bir slogan yaratın
  • Faaliyet ya da etkinliğin ismi
  • Faaliyet ya da etkinlik hakkında kısa bilgi
  • Faaliyet ya da etkinliğin tarih ve saati
  • Faaliyet ya da etkinliğin yeri
  • Daha fazla bilgi edinmek için ulaşılabilir adres bilgisi

2. Tasarımın Etkileyici olma özelliği

  • Temel konu tek görselde oluşturulmalıdır.
  • Etkinliğin temel konusu ana başlığın temeli olmalılıdır.
  • Kullanılmamış desen fotograf ve grafiksel çizimleri kullanın!
  • Renk ve çizgileri etkin ve uyumlu kullanın!

3. Tasarımlar baskı teknik ve olanaklarıyla uyuşmalıdır.

Çok güzel bir tasarım baskı makine teknik olanakları ile sınırlı olup; seçilen renkler desenler ve grafiksel uyumda bu husus daima göz önünde bulundurulmalıdır.

fuar afiş tasarımları

Poster / Afiş Tasarımında Dikkat Edilecek Diğer Hususlar

Yukarıda belirtilenler dışında göz önünde bulundurulduğunda grafik tasarımcısına yararı olacağı düşünülen hususlara da bir göz atalım:

Afiş ve posterlerde kullanılacak renkler:

Poster / afiş tasarımında konunun özünün vurgulanması seçilecek renklerle çok yakından ilgilidir. Renkler her zaman bir enerjinin göstergesi olarak bilinir. Dolayısı ile konunun enerjisini ortaya koymak için özü ortaya koyacak renkler çok iyi tanımlanıp seçilmelidir.

Afiş ve posterlerde kullanılacak yazı tipleri:

Afiş tasarımında seçilecek yazının tipi dahi insanlara konunun özü hakkında çok daha fazla bilgi aktarımı sağlayabilir. Ama afiş tasarımlarında tek bir yazı tipi seçme görselliği tanımlamaz başlık ve ana tema için kullanılmak üzere en az iki yazı tipi seçilmesi etkili olur.

Tasarım hiyerarşisine bağlı kalın:

Bu disiplinin sağlanması görsel tasarımları bakıp bilgi almak isteyen insanların daha kolay konuyu anlamaları ve daha hızlı okuyup anlamalarına imkan verir.

Tasarımlar sade olmalıdır.

Püf noktası daha az şey ile daha fazla şey anlatmaktır. Detaylar sıkıcı olabilir ve kafa karışıklığına neden olabilir. Üstelik dikkatin kısa sürede toplanmasıyla konunun anlaşılması kolay, oysa daha fazla dikkat harcanması durumunda algılama ve verilmesi gerekli mesajdan uzaklaşmaya neden olabilir. Konu dağılabilir. Merak uyandıracak yaklaşım her zaman daha etkili olabilir.

Poster / afiş tasarımında birbiriyle bütünleşen ve ve daha farklı ve büyük şekiller yaratan şekiller kullanılabilir. Şekillerin amaca uygun şekilde birbirini takip edecek şekilde bir araya getirilmesi konunun daha kolay anlaşılmasını sağlayabilir.

Fuar, sinema ve tiyatro dünyasının vazgeçilmez aracı olan afiş tasarımı halen güncelliğini geçerliliğini sürdürmektedir.

Profesyonel afiş tasarımı çalışmalarımız ile başarılı bir ticari süreç gerçekleştirmek için bizlere ulaşınız. Sizler için seçtiğimiz gerçekleşen afiş tasarımlarımızı görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın

https://ovuncguvenersoy.com/calismalarimiz/